مدارک لازم و مراحل درخواست تا دریافت المثنی مدرک تحصیلی و دانشنامه دانشگاه های دولتی را در ادامه به طور جامع و مرحله به مرحله طبق آخرین اطلاعات مصوب وزارت علوم برایتان آورده ایم:

مراحل درخواست المثنی مدرک تحصیلی یا دانشنامه دانشگاه های دولتی در ایران شرایطی برابر با یکدیگر دارد. درخواست صدور المثنی معمولا پس از مفقودی یا مورد سرقت قرار گرفتن آن انجام می شود. نخستین گام نیز برای ثبت درخواست 3 نوبت آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 2 ماه است. جهت کوتاه کردن زمان درخواست تا صدور المثنی مدرک بهتر است در اولین فرصت نسبت به چاپ آگهی مفقودی در روزنامه اقدام کنید.

برای ثبت آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کلیک کنید.

مدارک لازم برای درخواست المثنی دانشنامه دانشگاه دولتی

  • آگهی مفقودی دانشنامه در روزنامه کثیرالانتشار (3 نوبت چاپ به فاصله 2 ماه)
  • کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی با تایید دفاتر اسناد رسمی
  • تکمیل فرم استشهاد محلی
  • فیش پرداخت 300 هزار تومانی
  • دو قطعه عکس

Missing public university diploma advertisement in newspaper

 

مدارک لازم برای المثنی مدرک موقت دانشگاه های دولتی       

  • آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار (2 نوبت چاپ به فاصله 2 ماه)
  • کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی با تایید دفاتر اسناد رسمی  
  • تکمیل فرم استشهاد محلی 
  • فیش پرداخت هزینه 200 هزار تومانی
  • دو قطعه عکس

هزیه صدور المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی

هزینه درخواست صدور مدرک المثنی گواهی موقت و مبلغ 200 هزار تومان، هزینه صدور مدرک المثنی دانشنامه؛ مبلغ 300 هزار تومان است که متقاضی می بایستی مبلغ را به شماره حساب؛ IR 530100004001071603020506 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با شناسه پرداخت؛ 318071658115100121400285037101 از طریق اینترنتی یا واریز دستی پرداخت کند. در نهایت نیز لازم است فیش مربوطه را همراه دیگر مدارک مورد نیاز به مدیریت امور آموزشی اداره دانش آموختگان ارسال کند یا تحویل دهد.

مبلغ پرداختی صدور المثنی مدارک تحصیلی دانشگاه های دولتی

نوع خدمت هزینه (تومان)
المثنی گواهی موقت 200 هزار
المثنی دانشنامه 300 هزار

مشخصات پرداخت جهت صدور المثنی مدرک دانشگاه های دولتی

عنوان شماره / مشخصه
شماره حساب IR 530100004001071603020506
نزد بانک بانک مرکزی 
شماره پرداخت 318071658115100121400285037101 

مراحل درخواست صدور المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی 

برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه دولتی لازم است متقاضی تمامی مدارک را همراه با فرم تعهدنامه تکمیل شده که از قسمت صدور مدرک دریافت می کند به مدیریت امور آموزشی اداره دانش آموختگان تحویل دهد یا ارسال کند. این روند می تواند به وسیله نماینده قانونی متقاضی نیز انجام گیرد.


درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی به صورت غیر حضوری هم امکان پذیر است؟
بسیاری از دانشگاه های دولتی درخواست المثنی مدرک تحصیلی را با همه گیری کووید امکان پذیر کردند. راه این درخواست در اختیار دانشگاه است و دانشگاه های دولتی در این موضوع قوانین ویژه خود را دارند. با پشت سر گذاشتن همه گیری برخی از دانشگاه ها هنوز امکان درخواست از طریق آنلاین و ارسال مدارک را حفظ کرده اند. بهتر است برای آگاهی دقیق از این موضوع با بخش اداره فارغ التحصیلان دانشگاه خود تماس بگیرید.


آیا برای درخواست صدور المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه دولتی آگهی مفقودی مدرک پیشین در روزنامه کثیرالانتشار ضروری است؟ 
بله. برای  المثنی دانشنامه مفقودی شده آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار در 3 نوبت چاپ به فاصله 2 ماه و برای المثنی مدرک موقت 2 نوبت چاپ به فاصله 2 ماه ضروری است. متقاضی می بایستی نسخه های چاپ شده از آگهی را به همراه مدارک دیگر تحویل و درخواست خود را ثبت کند.


هزینه المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه دولتی چقدر است؟
هزینه صدور المثنی دانشنامه از دانشگاه دولتی 300 هزار تومان و مدرک موقت 200 هزار تومان است. 


 راهنمای جامع مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی مدارک تحصیلی از دانشگاه های دولتی را در این مطلب مرور کردیم. ثبت هرچه سریعتر آگهی مفقودی مدارک تحصیلی دانشگاهی در روزنامه کثیرالانتشار به دلیل الزام قانونی فاصله زمانی 2 ماهه در نوبت های چاپ می تواند در کاهش هزینه وقتی شما موثر باشد.