دفاتر پیشخوان دولت شهر مشهد را به تفکیک مناطق 12 گانه شهری با آدرس دقیق و شماره تلفن به روز برای شما عزیزان آورده ایم تا با یافتن نزدیک ترین مرکز؛ راحت و سرع از خدمات آنها استفاده کنید:

مشخصات دفاتر پیشخوان دولت شهر مشهد را به تفکیک مناطق 12 گانه در شهر با آدرس دقیق و شماره های تماس به روز مطالعه می کنید:

دفاتر پیشخوان دولت به تفکیک مناطق 12 گانه شهر مشهد

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 1 مشهد

منطقه 1 مشهد شامل محله های احمد آباد، راهنمایی، فلسطین، آبکوه، ارشاد، سجاد، گوهرشاد، کلاهدوز، کوی دکتری، صاحب الزمان و سعد آباد است. در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در منطقه یک مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-124  ؛آدرس: احمدآباد- بلوار رضا- بین رضا 11 و 13 شماره تلفن: 5138442114

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1039 ؛آدرس: احمدآباد- خیابان بخارائی 11- پلاک 228  شماره تلفن: 8458000

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1192 ؛آدرس:بلوار قاضی طباطبایی - بین قاضی طباطبایی 4 و 6 - پلاک 77 شماره تلفن: 5137231661
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1390 ؛آدرس: بلوار سازمان آب - نبش شهید صادقی 15/1 - پلاک 78/2 

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1066؛آدرس: چهارراه خیام - نبش کوچه پیام - جنب اداره کل راه و شهرسازی شماره تلفن:5137650012
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1451؛آدرس: خیابان سلمان فارسی- بین آفرین و شهریار- پلاک 48 شماره تلفن: 5138456792

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1299 ؛آدرس: خیابان فلسطین- سه راه فلسطین- نرسیده به فلسطین 28- پلاک 153 شماره تلفن: 5137662500
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1359 ؛آدرس: بلوار کالهدوز - بین کالهدوز 47 و چهارراه ابوطالب - پالک 38 شماره تلفن: 37124844
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1017 ؛آدرس: خیابان احمد آباد - احمد آباد 3 - کوچه بهشت - پالک 39 شماره تلفن: 05138434046
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1242 ؛آدرس:  احمدآباد - بلوار رضا - بین رضا 11 و 13 - پالک 132 شماره تلفن: 05138442111
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1133 ؛آدرس: احمد آباد - بلوار رضا - رضا 28 - پالک 90/2 شماره تلفن: 38448663
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1227 ؛آدرس: بلوارسجاد - بین 2 و 4 - پالک 68 شماره تلفن: 05137610767
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1195؛آدرس: بلوار سجاد - بین 20 و 22 - پالک 420 شماره تلفن: 05136108400
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1118 ؛آدرس: میدان سعدآباد - خیابان مطهری جنوبی - مطهری -14 پالک 96 شماره تلفن: 05137291068
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1192؛آدرس: بلوار قاضی طباطبایی - بین قاضی طباطبایی 4 و 6 - پالک 77 شماره تلفن: 05137231661
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1451 ؛آدرس: خیابان سلمان فارسی- بین آفرین و شهریار- پالک 48 شماره تلفن: 05138456792
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1773 ؛آدرس: خیابان راهنمایی - بین راهنمایی 19 و 21 - پالک 114 - طبقه همکف شماره تلفن: 05138442745
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1299 ؛آدرس: خیابان فلسطین- سه راه فلسطین- نرسیده به فلسطین -28 پالک 153 شماره تلفن: 05137662500
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1078؛آدرس: میدان فلسطین - نبش شهید منتظری 1 - پالک 144 شماره تلفن: 05138429904
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1744؛آدرس: خیابان ابن سینا - بین ابن سینا 19 و 1 / 19 ( روبروی ابن سینا 16 ) - پالک 207 شماره تلفن: 38480891
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1390 ؛آدرس: بلوار سازمان آب - نبش شهید صادقی 15/1 - پالک 78/2 شماره تلفن: 05137260123
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1249 ؛آدرس: بلوار شهید صادقی - نبش صادقی 5 - پالک 51 شماره تلفن: 05132719203

دفتر پیشخوان دولت سناباد مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1275؛آدرس: خیابان سناباد - بین سناباد 50 و 52 - پاساژ مجید - طبقه منهای 1 شماره تلفن:5138449777

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 2 مشهد

منطقه 2 مشهد شامل محلات عامل، عبادی، مطهری، ابوطالب، کوی امیرالمؤمنین، فدک، بهاران، جانباز، فرامرز عباسی، هنرور، نوده و ... است. در ادامه مشخصات دفاتر  پیشخوان دولت در نطقه 2 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1015 ؛آدرس: انتهای خیابان مطهری شمالی - ابتدای بلوار هدایت - روبروی آتش نشانی - ساختمان هدایت شماره تلفن: 5117340090
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1407 ؛آدرس: بلوار خیام- بلوار هدایت- بین هدایت 32 و 34- پلاک 314 شماره تلفن: 5137539308

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1213 ؛آدرس: بلوار خیام- مجتمع تجاری الماس شرق -ورودی 2- طبقه منهای یک پلاک 21415 شماره تلفن:5137113673

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1060 ؛آدرس:بلوار فردوسی - بین فردوسی 8 و 10 - پاساژ گلستان شماره تلفن: 5137613225
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1410؛آدرس: بلوار شهید کریمی - بین کریمی 26 و 28 - طبقه همکف - پلاک 23 شماره تلفن:5137232931
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1265 ؛آدرس: بین عبدالمطلب 40 و 42 شماره تلفن:5137287069
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1198 ؛آدرس: خیابان عبادی - روبروی عبادی 8 شماره تلفن: 5132231196
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1196 ؛آدرس: خیابان عبادی- بین 72 و 74- پلاک 968 شماره تلفن: 5137337217

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1212؛آدرس: کوی امیرالمومنین - بین ولیعصر 1 و 3 - پلاک 37شماره تلفن: 5136061136

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره  72-19-1098؛آدرس: بلوار فردوسی - حدفاصل میدان جانباز و خیابان ثمانه - پالک 137 شماره تلفن: 05137658836
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1045؛آدرس: بلوار خیام شمالی - بعد از خیام شمالی 63 - نرسیده به میدان خیام - جنب لبنیات عنصری شماره تلفن: 05137598001
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1128 ؛آدرس: سه راه فردوسی - جاده قدیم قوچان - توس 192 شماره تلفن: 05135424191
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1213 ؛آدرس: بلوار خیام - مجتمع الماس شرق - طبقه منفی 1 - واحد 21122
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1066 ؛آدرس: چهارراه خیام - نبش کوچه پیام - جنب اداره کل راه و شهرسازی شماره تلفن: 05137650012
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1060 ؛آدرس: بلوار فردوسی - بین فردوسی 8 و 10 - پاساژ گلستان شماره تلفن: 05137613225
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1410 ؛آدرس: خیابان مطهری شمالی - بین مطهری شمالی 34 و 36 - جنب مسجد امام حسین (ع)
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1199 ؛آدرس: خیابان مطهری شمالی - بین 33 و 35 - پالک 709 شماره تلفن: 05197311000
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1210 ؛آدرس: بلوار قرنی - نبش قرنی 20 - پالک 24 شماره تلفن: 05137231061
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1754؛آدرس: کوی امیر - خیابان خیبر - خیابان شهید صانع - بین شهید صانع 5 و7 - پالک 241 شماره تلفن: 05137638389 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1772 ؛آدرس: بلوار جانباز - جانباز 7 - بین شهید منفرد 13 و تالش 9 - پالک 15 - طبقه همکف شماره تلفن: 05137055224
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1015؛آدرس: انتهای خیابان مطهری شمالی - ابتدای بلوار هدایت - روبروی آتش نشانی - ساختمان هدایت شماره تلفن: 05117340090
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1145 ؛آدرس: خیابان دریادل- حدفاصل کاشانی 1 و -3 جنب شرکت برق-1 پالک744 شماره تلفن: 05132228338
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1036 ؛آدرس: تقاطع بلوار ابوطالب و هدایت شماره تلفن: 05137521826
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1198 ؛آدرس: خیابان عبادی - روبروی عبادی 8 شماره تلفن: 05132231196
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1196؛آدرس: خیابان عبادی - بین 72 و 74 - پالک 968 شماره تلفن: 05137337217
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1054؛آدرس: بلوار عبدالمطلب - بین عبدالمطلب 41 و 43 - پالک 6
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1265؛آدرس: بلوار عبدالمطلب - بین عبدالمطلب 40 و 42 شماره تلفن: 05137287069
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1407؛آدرس: خیابان هدایت - بین هدایت 32 و 34 - پالک 308 - طبقه همکففن:
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1715؛آدرس: بلوار هدایت بین هدایت 10 و 12 جنب پالک 504 شماره تلفن: 05137577026
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1471 ؛آدرس: بلوار ابوطالب- بین ابوطالب27 و -29 پالک 371 شماره تلفن: 05133724068
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1030؛آدرس: خیابان آیت ا... عبادی - حد فاصل عبادی 88 و 90 - داخل پاساژ - پالک 1142 شماره تلفن: 05137340079
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1231 ؛آدرس: خیابان آیت الله عبادی پنج تن - بین عبادی 35 و 37 - جنب بانک سپه - پالک 1 / 561 شماره تلفن: 32289130
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1842 ؛آدرس: بلوار شهید چراغچی - بین چراغچی 15 و 17 - پالک 61 - روبروی پل عابر پیاده شماره تلفن: 05137570599
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1260؛آدرس: بلوار فرامرز عباسی - بین فرامرز عباسی 31 و 33 - پالک 367 شماره تلفن: 05136072008
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1035 ؛آدرس: بلوار فرامرز عباسی - نبش فرامرز 3 - پالک 1 - طبقه اول شماره تلفن: 05136095771
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1875؛آدرس: خیابان حر عاملی - نبش حر عاملی 39 شماره تلفن: 05137248217
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره72-19-1147 ؛آدرس: خیابان حر عاملی - نبش حر عاملی 68 شماره تلفن: 05137242111
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1901؛آدرس: کوی امیرالمومنین (ع) - ولیعصر (عج) 1 / 10 - روبروی صانع 2 - پالک 23 :
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1877 ؛آدرس: صدمتری - بلوار شهید چراغچی - شهید چراغچی 13 - بین شهید محمدزاده 7 و چهارراه 

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه3 مشهد

منطقه 3 مشهد شامل محلاتی چون رسالت، فاطمیه، گاز، مسلم، راه آهن، بلال، بهمن، خواجه ربیع، مهر مادر، قرقی، مهرگان و.. است. در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 3 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1086؛آدرس: بلوار دوم طبرسی- بین طبرسی 21 و 23- پلاک 937 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1032 ؛آدرس:خیابان طبرسی - چهارراه برق - بین طبرسی 40 و 42 - پلاک 972  شماره تلفن:2702524
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1377 ؛آدرس: جاده سیمان - نبش رسالت 113 شماره تلفن:5132421084
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1267 ؛آدرس: خیابان خسروی نو- جنب کوچه آیت ا... خامنه ای پلاک 305 شماره تلفن: 5132230826
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1267؛آدرس: خیابان خسروی نو- جنب کوچه آیت ا... خامنه ای پلاک 305 شماره تلفن:5132230826

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1211 ؛آدرس: خیابان طبرسی شمالی- حدفاصل خیابان 3 و 5- پلاک 217 شماره تلفن: 5132177293
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1231؛آدرس:خیابان شهید هاشمی نژاد - نبش 19/1 - پلاک 397 شماره تلفن: 5132289130

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1294 ؛آدرس: میدان بار نوغان - بلوار رسالت - بین 64 و66 - پلاک 1090 شماره تلفن:5137332020

 •  دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1003؛آدرس: مقابل بلوار بهمن - خواجه ربیع 21 - اول شهرک طالقانی شماره تلفن:5137418880

 •  دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1314 ؛آدرس: بلوار طبرسی - بین طبرسی شمالی 27 و 29 - پلاک 1009 شماره تلفن: 05132123040
 •  دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: خیابان طبرسی شمالی - خیابان شهید نظام دوست - بین نظام دوست 25 و 27 - پالک 257 شماره تلفن: 72-19-1867
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1086؛آدرس: بلوار دوم طبرسی- بین طبرسی 21 و -23 پالک 937 شماره تلفن: 05132171761
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1725 ؛آدرس: بلوار طبرسی شمالی - بین طبرسی شمالی 15 و 17 - پالک 669 شماره تلفن: 05132172285
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1316 ؛آدرس: طبرسی شمالی 43 بین جماران 23 و 25 پالک 0 ط همکف شماره تلفن: 05132142047
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1245 ؛آدرس: بلوار طبرسی - تقاطع گاز شرقی - جنب بانک ملت - پالک 1304 شماره تلفن: 05132733000
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1377؛آدرس: جاده سیمان - بین رسالت 111 و 113 شماره تلفن: 05132421084
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1197 ؛آدرس: جاده سیمان - بین کشمیری 42 و 44 شماره تلفن: 05132654934
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1279 ؛آدرس: جاده سیمان - رسالت شمالی - بین رسالت شمالی 129 و 131 - مقابل رسالت 136/1 شماره تلفن: 05132426050
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1268؛آدرس: چهار راه شهداء - بازار مرکزی - جنب بانک ملت - پالک 114 شماره تلفن: 05132251563
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1010 ؛آدرس: خیابان آیت الله شیرازی - بین شیرازی 17 و 19 - جنب هتل تارا
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1037 ؛آدرس: خیابان گاز - خیابان رسالت - بین رسالت 33 و 35 - پالک 589 شماره تلفن: 05132744441
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1038 ؛آدرس: محله گاز - بلوار آیت اهلل عبادی - خیابان عبادی ۵۰۱ - حاشیه جنوبی میدان امام حسین (ع) - پالک 21 شماره تلفن: 05137315740
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1701 ؛آدرس: بین چهارراه گاز و عبادی 81 - جنب داروخانه برات زاده شماره تلفن: 37328280
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1389؛آدرس: خیابان گاز غربی - بین 8 و 10 - پشت ایستگاه اتوبوس - پالک 352 شماره تلفن: 05137313071
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1748 ؛آدرس: بلوار مسلم جنوبی - مسلم جنوبی 8 - پالک 421 شماره تلفن: 05132708094
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1003 ؛آدرس: مقابل بلوار بهمن - خواجه ربیع 21 - اول شهرک طالقانی شماره تلفن: 05137418880
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد آدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد - نبش شهید هاشمی نژاد 23 - پالک 397 شماره تلفن: 72-19-1406
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1918 ؛آدرس: خیابان شهید هاشمی نژاد - بین شهید هاشمی نژاد 25 و 27 - پالک 565 شماره تلفن: 05132227081
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1091 ؛آدرس: بلوار بهمن- بهمن4 - نبش بهمن 4/24 شماره تلفن: 05137574080
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1303 ؛آدرس: چهارراه راه آهن - خیابان عبادی - بین عبادی44 و 46 - پالک 654/1 شماره تلفن: 05138598453
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1119؛آدرس: خیابان خواجه ربیع -29 مقابل آرامگاه شماره تلفن: 05137423558
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1216 ؛آدرس: گاز شرقی - بلوار نبوت - بین نبوت 18 و 20 - پالک 28 شماره تلفن: 05132725300
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1383؛آدرس: رسالت 10 - بین ابوذر غربی 3 و 5 - پالک 119 شماره تلفن: 05132719203
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1871؛آدرس: بلوار رسالت - نبش رسالت 110 شماره تلفن: 09150530473
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1771 ؛آدرس: میدان بار نوغان - شهید میرزائی 40 - بین شهید محبی 19 و 21 - مغازه دوم از سمت محبی 21 شماره تلفن: 0515151515
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1294 ؛آدرس: میدان بار نوغان - خیابان رسالت - بین رسالت 64 و 64/1 - قطعه سوم شماره تلفن: 0517321277
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1267 ؛آدرس: خیابان خسروی نو- جنب کوچه آیت ا... خامنه ای پالک 305 شماره تلفن: 05132230826
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1384 ؛آدرس: میدان مادر- نبش ادیب-22 روبروی شرکت گاز- مجتمع تجاری ادیب- طبقه-1 واحد205 شماره تلفن: 

  05136638220

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 4 مشهد

 منطقه 4 مشهد شامل محلاتی مانند تلگرد، طلاب، فجر، کوی مهدی، گلشور، وحید، التیمور، پنج تن، رده و شهید قربانی است. در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت  در منطقه 4 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1031 ؛آدرس: 30 متری طلاب - نبش مفتح 33 - پلاک 50/1 شماره تلفن: 2570040
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1439 ؛آدرس: سی متری طالب - بلوار شهید مفتح - نبش مفتح 24 - پالک 195شماره تلفن: 32707011
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1839 ؛آدرس: بلوار طبرسی شمالی - خیابان میثم شمالی - بین میثم شمالی 31 و 33 - پالک 481 شماره تلفن: 05132125808
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1205 ؛آدرس: انتهای بلوار طبرسی اول - بعد از طبرسی 65 - پالک 1593 شماره تلفن: 05132703336
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1361 ؛آدرس: بلوار طبرسی - نبش طبرسی 19 - ساختمان شارستان - طبقه 1 - واحد 302 پ
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1032 ؛آدرس: خیابان طبرسی - چهارراه برق - بین طبرسی 40 و 42 - پالک 972 شماره تلفن: 05132702534
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1222 ؛آدرس: خیابان طبرسی شمالی 17 - خداشناس 8 - پالک 154 شماره تلفن: 05132147271
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1211 ؛آدرس: خیابان طبرسی شمالی - حدفاصل خیابان 3 و 5 - پالک 217 شماره تلفن: 05132177293
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1381 ؛آدرس: 30 متری طالب- بلوار امت- نرسیده به امت -31 پالک 63 شماره تلفن: 05132519504
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1380 ؛آدرس: سی متری طالب - خیابان میثم - نبش میثم 3 - جنب نانوایی - پالک 395 شماره تلفن: 05132728120
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1031 ؛آدرس: 30 متری طالب - مفتح 33 - نبش مفتح 33/1 - پالک 13 شماره تلفن: 05132570050
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1116 ؛آدرس: خیابان طالب- خیابان علیمردانی- حد فاصل 11و13 پالک163 شماره تلفن: 05132716055
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1013؛آدرس: سی متری طالب - نبش شهید مفتح 6 - پالک 170 شماره تلفن: 05132794993
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1863؛آدرس: طالب - بین بابا نظر 18 و 20 - شهیدحسینی - محراب 1 - پالک 40 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1751؛آدرس: محله طالب - خیابان علیمردانی - بین علیمردانی 29 و 31 - پالک 433 شماره تلفن: 05132776777
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1104؛آدرس: بلوار ابوطالب - ابوطالب 40 - پالک 9 شماره تلفن: 37253331
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1072؛آدرس: بلوار پنج تن - بین پنج تن 64 و 66 شماره تلفن: 05132172441
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1228 ؛آدرس: ابتدای خیابان پنج تن - پالک 40 شماره تلفن: 05132119911
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1726 ؛آدرس: گلشهر - خیابان سخاوت 32 - خیابان شهید دادگر 6 - پالک 61 شماره تلفن: 32512333
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1043 ؛آدرس: گلشهر - خیابان شهید آوینی 17 - بین گلریز 23 و 25 - پالک 257 شماره تلفن: 05132581000
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1840 ؛آدرس: مهرآباد - بلوار بابانظر - بابانظر 94 - خیابان الزهرا (س) 3 - پالک 37 شماره تلفن: 05135012222
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1851 ؛آدرس: خیابان بابانظر - بابانظر 49 - صاحبدالن 2 - پالک 11 شماره تلفن: 05132513135
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1736 ؛آدرس: میدان مفتح - بلوار نبوت - ( بلوار اسماعیل پور ) علیمردانی 47 - پالک 151 شماره تلفن: 32566664
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1474 ؛آدرس: خیابان پنجتن - نبش پنجتن 40 ( کوچه داروغه ) شماره تلفن: 32151701
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1450؛آدرس: خیابان پنج تن - خیابان پنج تن 48 - سمت چپ - قطعه 6 شماره تلفن: 32147724

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 5 مشهد

منطقه 5 مشهد شامل محلاتی چون ثامن، شهید آوینی، مهدی آباد، نیزه، مهرآباد، جلالیه، حسین آباد، رضاییه، سجادیه و کوی سلمان هست. در ادامه مشخصات دفتر پیشخوان دولت در در منطقه 5 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت مهدی اباد شهر مشهد شماره 72-19-1684 ؛آدرس: ابتدای جاده کنه بیست - روستای مهدی آباد - ابتدای مهدی آباد 3 - سمت راست شماره تلفن: 5133782471
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1766؛آدرس: میدان میرزا کوچک خان - امت 13 - پالک 291 شماره تلفن: 05132598511
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1106 ؛آدرس: بلوار وحدت - نبش وحدت 13 - پالک 13 شماره تلفن: 05133689599
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1247؛آدرس: بلوار میامی - میامی 9 - نبش کرامت 16 شماره تلفن: 05132516055
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: محله نیزه - گلبو 25 - پالک 267 شماره تلفن: 72-19-1817

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 6 مشهد

منطقه 6 مشهد شامل محلاتی چون امیرآباد، انصار، آقا مصطفی خمینی، پورسینا، شهرک شیرین، شهید رجایی، شهیدمعقول، کشاورز، کنه بیست، شهید باهنر، شهید بسکآبادی، شهید رستمی، شیرودی، مصلی است. در ادامه مشخصات پیشخوان دولت در منطقه 6 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1301؛آدرس: بلوار مصلی - مصلی 33 - پلاک 35 شماره تلفن: 5133669234
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1105 ؛آدرس: بلوارچمن-چمن 27 پلاک 5 شماره تلفن: 5133422193
 •  دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1235 ؛آدرس: خیابان شهید رستمی - کوچه رستمی 44 - پلاک 7 شماره تلفن: 5133655277
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1005 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی - بین حر 28 و 30 - پلاک 570 شماره تلفن: 5133727003
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1387 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی - حر 28 - نبش اروند24 - پلاک 386 
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1446 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی خیابان پور سینا بین 10 و 12 پلاک 352 شماره تلفن: 5133713009
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1382 ؛آدرس: شهرک نوید - بین نوید 4 و 6 - پلاک 26 شماره تلفن: 5136901530
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1365 ؛آدرس: شهرک رضویه- خیابان امام رضا(ع)- نبش امام رضا 3- پلاک 24 شماره تلفن: 5133223780
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1446؛آدرس: شهرک شهید رجایی - خیابان پور سینا - بین پور سینا 10 و 12 - پالک 352 شماره تلفن: 05133713009
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1318 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی- خیابان حر -1 نبش مهریز -34 پالک 500 شماره تلفن: 05133724487
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1387 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی - حر 28 - نبش اروند 30 - پالک 456 شماره تلفن: 05133754622
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1124؛آدرس: شهرک شهید رجایی - حر1 - بین مهریز 32 و -34 پالک 478 شماره تلفن: 3712077
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1005 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی - بین حر 28 و 30 - پالک 570 شماره تلفن: 05133727003
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1068 ؛آدرس: شهرک شهید رجایی - خیابان حر - حر 5 - پالک 34 شماره تلفن: 05133728090
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1235 ؛آدرس: خیابان شهید رستمی - کوچه شهید رستمی 44 - پالک 7 شماره تلفن: 05133655277
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1105؛آدرس: بلوارچمن - چمن 27 - پالک 5 شماره تلفن: 05133422193
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1127 ؛آدرس: خیابان چمن - چمن 60 - پالک 121 - طبقه منفی 1 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1069؛آدرس: بلوار چمن - بین چمن 93 و 95 - جنب مسجد علی ابن ابیطالب شماره تلفن: 05133681116
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره72-19-1370 ؛آدرس: بلوار شهید رستمی - بین رستمی 34 و 36 - پالک 272 شماره تلفن:05133656012
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1214؛آدرس: بلوار شهید رستمی - نبش شهید رستمی 42 - پالک 318 شماره تلفن: 05133661000
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: شهرک شهید باهنر - بلوار حر - بین حر 39 و 41 - جنب صندوق شهید باهنر شماره تلفن: 72-19-1042
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1004؛آدرس: بلوار مصلی - بین چهارراه شهید رستمی و مصلی 20 - پالک 20 شماره تلفن: 05133667491
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1301 ؛آدرس: بلوار مصلی - مصلی 33 - پالک 35 شماره تلفن: 05133669234

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 7 مشهد

منطقه 7 مشهد شامل محلاتی چون پروین اعتصامی، کارگران ، کوشش، کوی پلیس، مقدم، ابوذر، المهدی، انقلاب، بهارستان، خلج،زارعین، سیدی، طرق 2 و...است.در ادامه مشخصات دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 7 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت کاظم اباد شهر مشهد شماره 72-19-1697؛آدرس:جاده قدیم قوچان - روستای کاظم آباد - روبروی پمپ بنزین خطیب - جنب دفتر دهیاری شماره تلفن: 5136777176

 • دفتر پیشخوان دولت چهل حجره شهر مشهد شماره 72-19-1535؛آدرس: جاده قدیم قوچان (بلوارطوس)بعد از کال زرکش-روستای چهل حجره -مقابل دوربرگردان-بین طوس97و99 شماره تلفن: 5132678355

 • دفتر پیشخوان دولت بازمرگان شهر مشهد شماره 72-19-1536؛آدرس: جاده قدیم قوچان-چهارراه عسکریه-روستای بازمرگان-خیابان امام خمینی(ره)بین امام خمینی 2و4-پلاک28 شماره تلفن: 5132693334

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1033 ؛آدرس: خیابان پروین اعتصامی- نبش پروین اعتصامی 19- پلاک 1 شماره تلفن: 3444241
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1282 ؛آدرس: خیابان سیدی - بین صبا 14 و 16 - پلاک 146 شماره تلفن: 513385855
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1202؛آدرس: خیابان فدائیان اسلام - بین 9 و 11 - پلاک 263 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1282؛آدرس:خیابان سیدی - بین صبا 14 و 16 - پلاک 146  شماره تلفن:5133858553

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1391 ؛آدرس: شهرک طرق- نبش شهیدرجایی 27- پلاک 115/1 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1478 ؛آدرس: محله المهدی - خیابان قائم 27 شماره تلفن: 05133865653
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1841 ؛آدرس: شهرک طرق - خیابان شهید هادی ساعی - ساعی 45 - بین صاحب الزمان 16 و 18 - پالک 112 شماره تلفن: 05133932311 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1442 ؛آدرس: رباط طرق - خیابان ابریشم - ابریشم 5 - ساختمان نمایشگاه قدس - طبقه همکف - واحد 16 شماره تلفن: 38526373
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1293 ؛آدرس: رباط طرق - ابریشم 3 - خروجی تعویض پالک شماره 2 - پالک 34 شماره تلفن: 05133126068
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1207 ؛آدرس: رباط طرق - ابریشم 3 - پالک 16 شماره تلفن: 05138527772
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1391؛آدرس: شهرک طرق - بین شهید رجایی 25 و 27 - پالک 117 شماره تلفن: 05133927710
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1368؛آدرس: سیدی - بلوار صبا - نبش صبا 69 شماره تلفن: 33121259
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1411؛آدرس: سیدی - محله المهدی - بین مهدی 3 و 5 - پالک 154
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1117 ؛آدرس: سیدی - کوی المهدی - خیابان قائم - حدفاصل قائم 12 و 14 - پالک 132 شماره تلفن: 05133863535
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1208؛آدرس: سیدی - خیابان خلج - نبش خلج 11 - پالک 23 شماره تلفن: 05133863700
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1163 ؛آدرس: شهرک طرق - بین ساعی 25 و 27 شماره تلفن: 05133930900
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: خیابان 17 شهریور - خیابان صدر - نبش صدر 1 - پالک 14 شماره تلفن: 72-19-1200
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1024 ؛آدرس: خیابان 17 شهریور - نرسیده به 17 شهریور 1/1 پالک 171 شماره تلفن: 05136045979
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1033؛آدرس: خیابان پروین اعتصامی- نبش پروین اعتصامی -19 پالک 1 شماره تلفن: 05133444243
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1080 ؛آدرس: بلوار صبا - بین صبا 15 و 17 - پالک 439 شماره تلفن: 05138514400
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1079 ؛آدرس: خیابان فدائیان اسالم - بین 19 و 21 شماره تلفن: 05133491761
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1202؛آدرس: خیابان فدائیان اسالم - فدائیان اسالم 2 - قطعه دوم سمت راست شماره تلفن: 05138511173
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1282 ؛آدرس: خیابان سیدی - بین صبا 14 و 16 - پالک 146 شماره تلفن: 05133858553

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 8 مشهد

منطقه 8 مشهد شامل محلاتی مانند سرشور، امام خمینی، امام رضا (ع)، آبشار و بهشتی است. در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در منطقه هشت مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1385 ؛آدرس:خیابان امام رضا(ع)- چهارراه دانش- مجتمع دانش- طبقه دوم- پلاک 275- واحد 5  شماره تلفن: 5138547622
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1442 ؛آدرس: خیابان خرمشهر- بین 9 و 11- پلاک 71 شماره تلفن: 513852637

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1019 ؛آدرس: احمد آباد - خیابان طالقانی - نبش طالقانی 26- پلاک 80 شماره تلفن: 8411117
 •  دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1259 ؛آدرس: مدرس 8- پاساژ ایران کالا- طبقه منهای 1- واحد 210 شماره تلفن: 5132235214

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1050 ؛آدرس: کوهسنگی - خیابان دکتر بهشتی - نبش میدان کوشه ای - پلاک 96/2 شماره تلفن: 5138446797
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1087؛آدرس: خیابان امام رضا (ع) - نبش امام رضا (ع) 44 - پالک 966 شماره تلفن: 05138531332
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1385؛آدرس: خیابان امام رضا (ع) - امام رضا (ع) 9 - مقابل هتل ایرانیان - پالک 32 شماره تلفن: 38584258
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1367 ؛آدرس: خیابان امام رضا (ع) - بین امام رضا 55 و57 - پالک 181 شماره تلفن: 05138581411
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1405 ؛آدرس: خیابان کوهسنگی - نبش کوهسنگی 5 - پالک 201 شماره تلفن: 05136572479
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1718؛آدرس: خیابان کوهسنگی - کوهسنگی 31 ( ابوذر غفاری 39 ) مجتمع تجاری مهرکوهسنگی - طبقه سوم - واحد 42 شماره تلفن: 05138495818
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1050 ؛آدرس: کوهسنگی - خیابان دکتر بهشتی - نبش میدان کوشه ای - پالک 96/2 شماره تلفن: 05138446797
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1350 ؛آدرس: خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 7 - ساختمان تجاری امجد - پالک G14 شماره تلفن: 05137052206
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1717؛آدرس: خیابان امام خمینی (ره) - امام خمینی (ره) 66 - کوشک 7 - پالک 102 شماره تلفن: 38586743
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1703 ؛آدرس: خیابان شهید بهشتی - خیابان میرداماد - پالک 223 شماره تلفن: 05138449739
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1874 ؛آدرس: محله جنت - خیابان شهید چمران - شهید چمران ۳۱ - ساختمان المان - پالک ۸ - طبقه 5 - واحد ۳۰۵ شماره تلفن: 5138585884
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1896 ؛آدرس: خیابان امام رضا (ع) - امام رضا (ع) 33 - پالک 1 شماره تلفن: 05138551300
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: خیابان امام رضا ( ع) - امام رضا (ع) 74 - نبش چهارراه اول - پالک 140 شماره تلفن: 72-19-1130

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 9 مشهد

منطقه 9 مشهد شامل محلات رضاشهر، زکریا، سرافرازان، طالقانی، کوثر، اقبال، هنرستان، ولیعصر و... است. در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 9 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1059 ؛آدرس:آب و برق - بلوار فکوری - حد فاصل خیام و شقایق - پلاک 441 شماره تلفن: 8699901
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1317؛آدرس: بلوار دلاوران - نبش دلاوران 57 شماره تلفن: 5138221900
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1215؛آدرس: بلوار هنرستان - نبش هنرستان 34 شماره تلفن:5138838383
 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1350؛آدرس: خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 7 - ساختمان تجاری امجد - پلاک G14 شماره تلفن: 5137052206
 • دفتر پیشخوان دولت ملک آباد شهر مشهد شماره 72-19-1475 ؛آدرس: خیابان امام رضا(ع) - بین امام رضا 7 و 9 شماره تلفن: 5133523179
 •  دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1226 ؛آدرس: سرافرازان - بلوار پایداری - بین پایداری 3 و 5 - پلاک 149 شماره تلفن: 5138221522
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1386 ؛آدرس: خیابان ملک الشعرای بهار- نبش شوش -9 پالک 147 شماره تلفن: 05138527020
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1139 ؛آدرس: بلوار هفت تیر - بین هفت تیر 17 و 19 شماره تلفن: 05138908468
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1059؛آدرس: بلوار فکوری - بین فکوری 11 و 13 - پالک 252 شماره تلفن: 05138699901
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1148؛آدرس: بلوار فکوری - بین 79 و 81 - پالک 42 شماره تلفن: 05138710214
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1727؛آدرس: بلوار فکوری - بین فکوری 22 و 24 - پالک 106 شماره تلفن: 38941221
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1363؛آدرس: حاشیه چهارراه صیاد شیرازی- بطرف الدن- سمت چپ- پالک 10 شماره تلفن: 05138656152
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1215؛آدرس: بلوار هنرستان - نبش هنرستان 34 شماره تلفن: 05138838383
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1057؛آدرس: بلوار مدرس- جنب مجتمع قضایی- بین مدرس 2و4 شماره تلفن: 05132014172
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1453؛آدرس: بلوار شهید فکوری - بین فکوری 9 و 11 - پالک 354 شماره تلفن: 05138900053
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1530؛آدرس: بلوار پایداری - بین پایداری 8 و 10 - پالک 64 شماره تلفن: 05133430410
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1259 ؛آدرس: چهارطبقه ( محله جنت ) - بلوارمدرس - داخل مدرس 8 - ساختمان 121 - طبقه منفی یک شماره تلفن: 32232050
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1438؛آدرس: بلوار صیاد شیرازی - بین صیاد 48 و 50 - پالک 84 شماره تلفن: 05127683341

دفتر پیشخوان دولت وکیل آباد مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1411؛آدرس:بلوار وکیل آباد - بین 24 و 26 - پلاک 664 شماره تلفن: 5138335746

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1414 ؛آدرس: بلوار وکیل آباد- صیادشیرازی2- سرو8- فاز تجاری شماره تلفن:5138645376

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1070 ؛آدرس: بلوار وکیل آباد- بین 20 و 18- جنب پلاک 396 شماره تلفن: 5138682824
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1414 ؛آدرس: بلوار وکیل آباد - صیادشیرازی2 - فاز تجاری مروارید - پالک 12 شماره تلفن: 05138645376
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1347  ؛آدرس: بلوار وکیل آباد - دانشگاه فردوسی - ورودی خیابان تربیت 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1788 ؛آدرس: بلوار وکیل آباد - بین وکیل آباد 35 و 37 - پالک 869
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1479 ؛آدرس: وکیل آباد - بلوار معلم - بین معلم 40 و 42 - پالک 1034 شماره تلفن: 38064000

دفتر پیشخوان پیروزی مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1107 ؛آدرس: بلوار پیروزی - حدفاصل پیروزی 59 و 61 - پلاک 51 شماره تلفن: 5138911107

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1303 ؛آدرس: بلوار پیروزی- بین میدان لادن و اقبال لاهوری- پلاک 96 شماره تلفن: 5135013080

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 38221900 ؛آدرس: بلوار پیروزی - میدان سلمان - بلوار دالوران - ابتدای دالوران 20 - سمت راست - قطعه اول بعد از پارک شماره تلفن: 72-19-1317
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1785؛آدرس: بلوار پیروزی - بین پیروزی 16 و 18 - پالک 518 شماره تلفن: 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1020؛آدرس: بلوار پیروزی - بین پیروزی 6 و 8 - پالک 212 شماره تلفن: 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1027 ؛آدرس: بولوار پیروزی - نبش میدان حر - روبروی داروخانه شبانه روزی - پالک 4 شماره تلفن: 05188355950
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1121؛آدرس: بلوار پیروزی - تقاطع چهارراه کوثر - نبش کوثر جنوبی شماره تلفن: 05138812343
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1757 ؛آدرس: بلوار پیروزی - رضاشهر - چهارراه خاقانی - مقابل ساختمان مخابرات - پالک 222 شماره تلفن: 05138797221
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1369 ؛آدرس: رضاشهر - بلوار پیروزی - نبش پیروزی 15 - جنب مسجد امام رضا (ع) شماره تلفن: 05138790539
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1107؛آدرس: بلوار پیروزی - حدفاصل پیروزی 59 و 61 - پالک 51 شماره تلفن: 05138911107

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 10 مشهد

منطقه 10 شامل محلات امامیه، ایثارگران، حجاب، رازی، رسالت، شاهد، شریعتی، فرهنگیان، لشکر، امام هادی و خاتم الانبیاء است. در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 10 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1470 ؛آدرس:بلوار نهضت - یوسفیه - بین یوسفیه 1 و 3 - پلاک 58 شماره تلفن:5135424191

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1123 ؛آدرس: چهارراه لشگر - بین امام خمینی (ره) 48 و 50 - پالک 914 شماره تلفن: 38524550
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1470 ؛آدرس: بلوار نهضت - یوسفیه - بین یوسفیه 1 و 3 پالک 55 شماره تلفن: 05135424191
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: محله امام هادی (ع) - امام هادی (ع) 11 - پالک 27 - قطعه سوم سمت چپ شماره تلفن: 72-19-1459
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1755 ؛آدرس: بلوار پیامبر اعظم (ص) 43 - خیابان شهید حشمتی 5 - پالک 209 شماره تلفن: 05136668925

دفاتر پیشخوان دولت مشهد قاسم آباد

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1372 ؛آدرس: شماره تلفن: قاسم آباد- بلوار اندیشه- بین اندیشه 10 و 12- پلاک 220
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1168؛آدرس: قاسم آباد- بلوار فلاحی- فلاحی 12- پلاک 42 شماره تلفن: 5135227192
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1357 ؛آدرس: قاسم آباد- بین ادیب شمالی 1 و -3 پالک 105 شماره تلفن: 05136616789
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1073 ؛آدرس: قاسم آباد - بلوار شریعتی - بین شریعتی 39 و چهارراه ورزش - پالک 1137 شماره تلفن: 05136616164
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1745 ؛آدرس: قاسم آباد- بلوار شریعتی - بین شریعتی 3 و 5 - پالک 95 شماره تلفن: 05136610784
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1168 ؛آدرس: قاسم آباد - بلوار فالحی - فالحی 12 - پالک 42 شماره تلفن: 05135227192
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1743؛آدرس: قاسم آباد - بلوار شهید فالحی - بین فالحی 11 و 13 - پالک 319 شماره تلفن: 05135225006
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1758 ؛آدرس: قاسم آباد - بلوار حجاب - حجاب 31 - پالک 120 شماره تلفن: 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1250 ؛آدرس: قاسم آباد - چهارراه مخابرات - روبروی بانک صادرات - شریعتی 28 - پالک 25 شماره تلفن: 05136637502
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1746؛آدرس: قاسم آباد - بلوار فالحی - فالحی 2 - پالک 66 شماره تلفن: 36219059
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1749 ؛آدرس: قاسم آباد - بلوار شاهد - شاهد 38 - پالک 56 شماره تلفن: 05135236636
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1041 ؛آدرس: قاسم آباد - میدان مادر - بلوار شاهد - بین شاهد 56 و 58 - پالک 528 شماره تلفن: 05136203145
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1767؛آدرس: قاسم آباد - بلوار شریعتی - شریعتی 1 / 39 - پالک 52 شماره تلفن: 05136623841
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد آدرس: قاسم آباد - سجادیه - نبش سجادیه 3 - پالک 7 - ساختمان گلستان - بلوک 7 - طبقه همکف - واحد 1:
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1261 ؛آدرس: قاسم آباد - بلوار شاهد - تقاطع شاهد و اندیشه پالک 1053 شماره تلفن: 05136575300
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1349؛آدرس: قاسم آباد - بلوار شریعتی - بین شریعتی 53 و 55 - قطعه سوم از سمت شریعتی 53 شماره تلفن: 05138293314
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1372 ؛آدرس: قاسم آباد - بلوار اندیشه - بین اندیشه 10 و 12 - پالک 220 شماره تلفن: 05136636271
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره ؛آدرس: قاسم آباد - دکتر حسابی 45 ( راستی 18 ) - قطعه چهارم سمت چپ - پالک 16 شماره تلفن: 05136214423
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1120 ؛آدرس: میدان حجاب - حجاب 83 پالک 3 شماره تلفن: 05136235508
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1707؛آدرس: ( شهرک غرب ) بلوار شریعتی - شریعتی 12 - پالک 144 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1819 ؛آدرس: شهرک غرب ( قاسم آباد ) - بین شاهد 81 و 83 ( نبش شاهد83 ) - پالک 1233 شماره تلفن: 36788793

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 11 مشهد

منطقه 11 مشهد شامل محلاتی چون تربیت، دانش آموز، دانشجو، زیبا شهر، سید رضی، شریف، شهید رضوی  و فارغ التحصیلان است.در ادامه مشخصات دفاتر پیشخوان دولت در منطقه یازده مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1315؛آدرس:بلوار معلم - بین معلم 26 و 28 - پلاک 618 شماره تلفن: 5132171160

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1453؛آدرس: بلوار معلم - بین معلم 50 و 52 - پلاک 1238/1 شماره تلفن: 5138900053

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1056 ؛آدرس: بلوار معلم - معلم 10 -قطعه چهارم - پلاک 152 شماره تلفن:5136087750

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1046 ؛آدرس:بلوار معلم - معلم 55 سمت راست - پلاک 56 شماره تلفن: 8666029

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1109 ؛آدرس: خیابان سید رضی - سید رضی 41 - پلاک 275 شماره تلفن: 5136096452

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1052 ؛آدرس: بلوار معلم - بین معلم 34 و 36 ( حدفاصل چهارراه دانش آموز و دانشجو ) - جنب بانک اقتصاد نوین - پالک 932 شماره تلفن: 38927004
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1094؛آدرس: بلوار دانشجو - بین دانشجو 12 و 14 - پالک 126 شماره تلفن: 05138929009
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1056؛آدرس: بلوار معلم - معلم 10 - قطعه چهارم - پالک 152 شماره تلفن: 05136087750
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1046 ؛آدرس: بلوار معلم - معلم 55 - پالک 54 شماره تلفن: 05138692458
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1346؛آدرس: بلوار معلم - بین معلم 60 و میدان تربیت - پالک 8 شماره تلفن: 05138691858
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1022 ؛آدرس: بلوار معلم - بین معلم 16 و 18 - پالک 376 شماره تلفن: 0513603003
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1109 ؛آدرس: بلوار سیدرضی - بین سیدرضی 33 و 35 - پالک 73 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1375 ؛آدرس: بلوار فرهنگ- تقاطع سیدمرتضی- نرسیده به میدان سیدرضی- پالک -312 طبقه همکف شماره تلفن: 05136086936
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد ؛آدرس: بلوار استقالل - بین استقالل2 و 4 - پالک 24
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1902؛آدرس: بلوار استقالل - بین استقالل 5 و 7 - پالک 35 
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1204 ؛آدرس: بلوار امامت - بین امامت 45 و 47 - پالک 571 شماره تلفن: 05136076211

دفاتر پیشخوان دولت در منطقه 12 مشهد

منطقه 12 مشهد شامل محلاتی چون الهیه، امیریهف جادشهر، رحمانیه، صادقیه ، مجیدیه، فردوسی و ...است. در ادامه مشخصات پیشخوان دولت در منطقه دوازده مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر پیشخوان دولت مشهد شهر مشهد شماره 72-19-1366 ؛آدرس:بزرگراه هاشمی رفسنجانی - هاشمی رفسنجانی 8 - بلوار رحمانیه - بین 2 و 4 - پلاک 1 شماره تلفن: 5132745970
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1166 ؛آدرس: بلوار توس - خیابان فدک - بین فدک 2 و چهار راه ساجدی - ساختمان 110 شماره تلفن: 5137664361

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1374؛آدرس: بلوار توس- بین 42 و 44- پلاک 112 شماره تلفن: 05136650803

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1001 ؛آدرس:  بلوار توس - بین توس 79 و 81 - بعد از دوربرگردان - پالک 291شماره تلفن: 05136672777

 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1355 ؛آدرس: بلوار توس - بین توس13 و 15 - جنب بانک رفاه شماره تلفن: 05137660390
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1058 ؛آدرس: بلوار توس - بین توس 86 و 88 - پالک 8 شماره تلفن: 05136580408
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1212 ؛آدرس: بلوار توس - توس 64 - بین ثنایی 4 و 6 - قطعه سوم از نبش ثنایی 4 شماره تلفن: 05137652201
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1166؛آدرس: بلوار توس - توس 12 شماره تلفن: 05137611117
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1878 ؛آدرس: بلوار توس - بین توس 72 و 74 شماره تلفن: 05130000000
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1074 ؛آدرس: بلوار توس - توس 65 - پالک 15 شماره تلفن: 05136584333
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 05136901530؛آدرس: بلوارتوس - توس 31 - بین نوید 12 و 14 - پالک 110 شماره تلفن: 72-19-138
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1025؛آدرس: بلوار توس - توس 41 - درودی 7 - پالک 1 شماره تلفن: 05136909300
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1623؛آدرس: توس 3 - نبش ولیعصر 2 - پالک 2 شماره تلفن: 05137652200
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1798؛آدرس: بلوار توس - نبش توس 52 شماره تلفن: 05136518975
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1376 ؛آدرس: بزرگراه هاشمی رفسنجانی - هاشمی رفسنجانی 18 - بین اقدسیه 36 و 38 - قطعه پنجم شماره تلفن: 05135312122
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1787؛آدرس: بلوار هاشمی رفسنجانی - بلوار مجیدیه - مجیدیه 27/8 - حاشیه میدان - فاز تجاری - سمت راست - قطعه سوم شماره تلفن: 05138646007
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1092 ؛آدرس: بلوار الهیه - نبش الهیه 16 شماره تلفن: 35512939
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1844 ؛آدرس: بلوار الهیه - بین الهیه ۰۴ و میدان صادقیه - زیر ساختمان آرسین ۲۱ - مغازه دوم سمت راست شماره تلفن: 05135148019
 • دفتر پیشخوان دولت شهر مشهد شماره 72-19-1125؛آدرس: الهیه - بلوار محمدیه - محمدیه 10 - پالک 19 شماره تلفن: 05138761230

دفتر پیشخوان دولت میامی مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت میامی شهر مشهد شماره 72-19-1652 ؛آدرس: بخش رضویه - روستای میامی - خیابان شهید دلبری - بین شهید دلبری 1 و 3 شماره تلفن: 5133263605

دفتر پیشخوان دولت ولی آباد مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت ولی آباد شهر مشهد شماره 72-19-1484؛آدرس:بخش مرکزی -کیلومتر13جاده گوارشک-روستای ولی آباد-ابتدای خیابان استقلال شماره تلفن: 5132613858

دفتر پیشخوان دولت اوارشک مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت اوارشک شهر مشهد شماره 72-19-1490؛آدرس: ج قدیم نیشابور-کیلومتر60نرسیده به شهرجدید بینالوداوارشک خ ادیب نیشابوری ک شهیدرستمی پلاک 13 

دفتر پیشخوان دولت دوست اباد مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت دوست اباد شهر مشهد شماره 72-19-1511 ؛آدرس: روستای دوست آباد - بین کوچه 9 و 11 شماره تلفن: 5136779699

دفتر پیشخوان دولت تپه سلام مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت تپه سلام شهر مشهد شماره 72-19-1633؛آدرس: کیلومتر 20 جاده فریمان - روستای تپه سلام - خیابان احمد آرن بیدگل - پلاک 49 شماره تلفن: 5133554046

دفتر پیشخوان دولت خرابه امین مشهد

 • دفتر پیشخوان دولت خرابه امین شهر مشهد شماره 72-19-1690؛آدرس: کیلومتر 20 بزرگراه آسیایی - روستای خرابه امین - بین امینیه 11 و 13 - حاشیه جاده شماره تلفن: 5132463139

ساعت کاری دفاتر پیشخوان مشهد

ساعت کاری دفاتر پیشخوان مشهد معمولا از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ است.

لیست کامل خدمات دفاتر پیشخوان دولت مشهد

دفاتر پیشخوان دولت مشهد خدمات زیر را برای شهروندان انجام می دهند:

تعویض شناسنامه

تعویض کارت ملی

پست بانک

امور بیمه ای

خدمات گمرکی

خدمات مخابراتی

امور ثبت احوال

کارت‌های دانشجویی

پرداخت الکترونیکی قبوض

شارژ کارت‌های مختلف اعتباری

اموری که مربوط به گذرنامه است

فروش بلیط اتوبوس های بین شهری

اموری که مربوط به اسقاط خودرو است

اموری که مربوط به گواهینامه و خلافی خودرو است

شکایت از دفاتر پیشخوان دولت

شهروندان می توانند شکایت از دفاتر پیشخوان دولت را با تماس به شماره 195 سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه 124 به منظور رسیدگی به تخلفات گران فروشی اصناف یا تماس با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات با شماره تلفن ۳۳۱۳۰۴۶۲-۰۲۱ مطرح کنند.

پرسش های متداول

سایت دفاتر پیشخوان دولت چیست؟
 سایت دفاتر پیشخوان دولت به آدرس itpishkhan.ir است.


سخن آخر

آدرس و شماره تلفن دفاتر پیشخوان دولت در شهر مشهد را در این مطلب در اختیار شما قرار دادیم. اگر درباره دفاتر خدمات پیشخوان دولت یا تعرفه های تصویب شده سوالی دارید می توانید در انتهای مطلب آن را مطرح کنید یا تجربه تان را از کیفیت و نحوه خدماتی که تاکنون از این دفاتر گرفته اید با دیگران به اشتراک بگذارید.