آدرس دقیق، شماره تلفن و مشخصات دفاتر پلیس + 10 در مشهد را به تفکیک منطقه را بر اساس اطلاعات به روز برایتان آورده ایم تا راحت تر از خدمات الکترونیک انتظامی استفاده کنید:

مشخصات دفاتر پلیس+ 10 مشهد از جمله آدرس و شماره تلفن به تفکیک مناطق 12 گانه شهری را در قالب آدرس دقیق، شماره های تلفن و کد دفاتر را در ادامه برایتان گردآوری شده است تا به راحتی نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک انتظامی را به محل سکونت یا کارتان بیابید و سریع از خدمات آنها بهره ببرید:

ث

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و تأیید شده سراسری علاوه بر آنکه از نظر قانونی جهت درخواست المثنی بسیاری از مدارک گم شده لازم است؛ مهمترین اقدام جهت پیشگیری از تبعات قانونی سوءاستفاده از مدارک گم شده است. در صورت سوء استفاده با مدارک گم شده توسط سودجویان و مجرمان، مالک به مراجع قانونی اثبات می کند که هنگام وقوع جرم مدرک یا سند نزد او نبوده است و او موضوع را از طریق روزنامه پرتیراژ آگهی و آن را از درجه اعتبار ساقط کرده است.  

برای ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کلیک کنید

سفارش آگهی در مشهد و خراسان برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار و رسمی سراسری

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی - پلیس + 10 مشهد

مراکز دفتر خدمات الکترونیک انتظامی-پلیس + 10 مشهد را به تفکیک مناطق می خوانید:

دفاتر پلیس + 10  احمد آباد و راهنمایی در منطقه 1 مشهد 

منطقه 1 مشهد شامل محله های احمد آباد، راهنمایی، فلسطین، آبکوه، ارشاد، سجاد، گوهرشاد، کلاهدوز، کوی دکتری، صاحب الزمان و سعد آباد است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه یک مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511111 - آدرس:خراسان رضوی - مشهد - میدان راهنمایی - ابتدای بلوار سازمان آب بین آپادانا و صادقی 10مقابل بانک ملی بازار گوهرشاد شماره تلفن:051-37653006 - 051-37651833
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511131 -آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار بعثت بین ناصر خسرو و ابوذر غفاری - پلاک 150  شماره تلفن:051-8403832 - 051-8403915

دفاتر پلیس + 10  توس، عبدالمطلب، فردوسی، خیام و عبادی در منطقه 2 مشهد

منطقه 2 مشهد شامل محلات عامل، عبادی، مطهری، ابوطالب، کوی امیرالمؤمنین، فدک، بهاران، جانباز، فرامرز عباسی، هنرور، نوده و ... است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 2 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511117- آدرس: مشهد - بلوار عبادی 28 قطعه دوم پلاک 7 شماره تلفن: 051-37129856 - 051-37129575
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511125-آدرس: مشهد - انتها بلوار توس بین میدان هفت خان(شاهنامه) و توس 192 جنب درمانگاه فردوسی شماره تلفن: 051-35428871 - 051-3428871
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511128 -آدرس: مشهد - بلوارخیام شمالی - خیام شمالی36 پ8 ط همکف شماره تلفن: 051-37677747 - 051-37677746
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511134  -آدرس: مشهد - بین مطهری جنوبی 15 و چهارراه میدان بار - پلاک 185 طبقه 1 واحد2 شماره تلفن: 051-37139093
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511138 - آدرس: مشهد - بلوار توس نبس توس 44 شماره تلفن: 051-36676999 - 051-36676998
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511143 -آدرس: مشهد - بلوار فردوسی حدفاصل میدان جانبازو چهارراه مهدی نرسیده به خیابان ثمانه پلاک 141  شماره تلفن: 051-37669200 - 051-37669197-8
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511145  -آدرس: مشهد - سیدی - خیابان قائم - نبش قائم 30 شماره تلفن: 051-33855430 - 051-33873890
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511147 -آدرس: مشهد - بلوار عبدالمطلب - بین 34 و 36 - پلاک 74 شماره تلفن: 051-37127160 - 051-37127163

دفاتر پلیس + 10  میدان امام حسین و جاده سیمان در منطقه 3 مشهد

منطقه 3 مشهد شامل محلاتی چون رسالت، فاطمیه، گاز، مسلم، راه آهن، بلال، بهمن، خواجه ربیع، مهر مادر، قرقی، مهرگان و.. است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 3 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511146 آدرس: مشهد - میدان امام حسین - بلوار خواجه ربیع - ابتدای خواجه ربیع 3 - پلاک 4شماره تلفن: 051-37393335 - 051-37393337
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511149 آدرس: مشهد - جاده سیمان - بلوار رسالت - نبش رسالت 3 - 55 - تلفن: 051-32746301 - 051-32746300

دفاتر پلیس + 10  طبرسی، فجر و طلاب در منطقه 4 مشهد

 منطقه 4 مشهد شامل محلاتی مانند تلگرد، طلاب، فجر، کوی مهدی، گلشور، وحید، التیمور، پنج تن، رده و شهید قربانی است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 4 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511118- آدرس: مشهد - بلوار طبرسی جنوبی - طبرسی46 شماره تلفن: 051-32733340 - 051-32713877
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511136 -آدرس: مشهد - میدان فجر نبش طبرسی شمالی یک شماره تلفن: 051-32176006
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511142 -آدرس: مشهد - طلاب - بین وحید 10 و میثم 7 - نبش نبوت 13  شماره تلفن: 051-32716923 - 051-32716921

دفتر پلیس + 10  حسین آباد در منطقه 5 مشهد

 منطقه 5 مشهد شامل محلاتی چون ثامن، شهید آوینی، مهدی آباد، نیزه، مهرآباد، جلالیه، حسین آباد، رضاییه، سجادیه و کوی سلمان هست. در ادامه مشخصات دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) حسین آباد در منطقه 5 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ثبت نشده است - آدرس: مشهد- حسین آباد - بلوار شهید اسماعیلی پور، بین اسماعیلی پور 15 و 17 - پلاک 151- شماره تلفن: 0513256664

دفتر پلیس + 10  بلوار شهید رستمی در منطقه 6 مشهد

منطقه 6 مشهد شامل محلاتی چون امیرآباد، انصار، آقا مصطفی خمینی، پورسینا، شهرک شیرین، شهید رجایی، شهیدمعقول، کشاورز، کنه بیست، شهید باهنر، شهید بسکآبادی، شهید رستمی، شیرودی، مصلی است.

در ادامه مشخصات دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 6 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511116 - مشهد - بلوار شهید رستمی بین رستمی 45 و 47 پلاک401 شماره تلفن: 051-33681818 - 051-33658780

دفتر پلیس + 10  چهارره گاراژدارها در منطقه 7 مشهد

منطقه 7 مشهد شامل محلاتی چون پروین اعتصامی، کارگران ، کوشش، کوی پلیس، مقدم، ابوذر، المهدی، انقلاب، بهارستان، خلج،زارعین، سیدی، طرق 2 و...است.

در ادامه مشخصات دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 7 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511129-آدرس:  مشهد - نبش چهارراه گاراژدارها – جنب بانک سپه – دفتر پلیس + 10 کوشش شماره تلفن: 051-33443471 - 051-33446260

دفاتر پلیس + 10  بیسیم، امام، نامجو و سعدی در منطقه 8 مشهد

منطقه 8 مشهد شامل محلاتی مانند سرشور، امام خمینی، امام رضا (ع)، آبشار و بهشتی است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه هشت مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511115- آدرس: مشهد - چهارراه بیسیم بهار28 پلاک4 قطعه دوم طبقه 1 شماره تلفن: 051-38529000 - 051-38548455
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511133 -آدرس: مشهد - امام خمینی 66 جنب داروخانه اطمینان طبقه اول شماره تلفن: 051-38585540 - 051-38521045
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511135 -آدرس: مشهد - استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بلوار شهید نامجو - نامجو 8 - پلاک 4 شماره تلفن: 051-38440660
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511148 -آدرس: مشهد - خراسان رضوی - شهرستان مشهد - میدان سعدی - ایتدای سناباد - پلاک 9 شماره تلفن: 051-37138002

دفاتر پلیس + 10  وکیل آباد، میدان بار رضوی، پیروزی و سلمان در منطقه 9 مشهد

منطقه 9 مشهد شامل محلات رضاشهر، زکریا، سرافرازان، طالقانی، کوثر، اقبال، هنرستان، ولیعصر و... است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 9 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511124- آدرس: بلوار وکیل آباد - حدفاصل بلوار حافظ و هفت تیر - نبش وکیل آباد 26 - پلاک 664 شماره تلفن: 051-38698858 - 051-38695160
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511127-آدرس: مشهد - مقدس صد متری حاشیه میدان باررضوی - جنب بانک کشاورزی شماره تلفن: 051-33763700 - 051-33763703
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511137  -آدرس: مشهد - بلوارپیروزی - بین میدان هنرستان و پیروزی48 - تلفن: 051-38662905 - 051-38643566
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511141  -آدرس: خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی حدفاصل میدان سلمان و پیروزی 16 مقابل پل هوایی پ 458 شماره تلفن: 051-38765490

دفاتر پلیس + 10 امامیه و شهید فلاحی در منطقه 10 مشهد

منطقه 10 شامل محلات امامیه، ایثارگران، حجاب، رازی، رسالت، شاهد، شریعتی، فرهنگیان، لشکر، امام هادی و خاتم الانبیاء است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه 10 مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511114 - آدرس:خراسان رضوی - مشهد - بلوار امامیه بین امامیه 38 و40 پلاک 72شماره تلفن:051-36614064 - 051-36614064
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511132 -آدرس: خراسان رضوی - مشهد - شهرک غرب بلوار شهید فلاحی 1نبش فلاحی 1 - 6 دفتر پلیس+10 شماره تلفن:051-35131518

دفاتر پلیس + 10  آزادشهر، معلم و الهیه در منطقه 11 مشهد

منطقه 11 مشهد شامل محلاتی چون تربیت، دانش آموز، دانشجو، زیبا شهر، سید رضی، شریف، شهید رضوی  و فارغ التحصیلان است.

در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه یازده مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511123- آدرس: مشهد - چهارراه آزادشهر بلوار معلم بین معلم 4و6 جنب بانک قوامین پ 62 شماره تلفن: 051-36090022 - 051-36092339
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511139  -آدرس: مشهد - بلوار معلم بین معلم 55 و 57 پلاک 951 شماره تلفن: 051-38666141 - 051-38666180
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: 511144 -آدرس: مشهد - الهیه بزرگراه میثاق میدان هفتم آذر - نبش مجیدیه2 شماره تلفن: 051-35236100

دفاتر پلیس + 10 منطقه چهارراه ساعدی و بلوار طبرسی در منطقه 12 مشهد

منطقه 12 مشهد شامل محلاتی چون الهیه، امیریهف جادشهر، رحمانیه، صادقیه ، مجیدیه، فردوسی و ...است. در ادامه مشخصات دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) منطقه دوازده مشهد را مشاهده می کنید:

 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ثبت نشده است - آدرس: مشهد - نبش چهارراه ساعدی - بلوار طوس - پلاک 13 شماره تلفن: 51376211117
 • دفتر خدمات الکترونیک انتظامی کد: ثبت نشده است -آدرس: مشهد -خیرآباد- بلوار طبرسی - تلفن: ثبت نشده است.

ساعت کاری دفاتر پلیس 

ساعت کاری دفاتر پلیس + 10 در سال ۱۴۰۲ با توجه به سال های قبل، در روزهای هفته به غیر از پنج شنبه ها از ساعت 7 تا 15 و روزهای پنج شنبه تا ساعت 11 می باشد.

خدمات دفاتر پلیس + 10 

خدمات پلیس+۱۰ شامل خدمات وظیفه عمومی، صدور کارت سوخت، تعویض گواهی‌نامه رانندگی در ایران، صدور گذرنامه، صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، صدور پروانه کسب ( جواز اماکن عمومی)، ترخیص خودرو، ارایه خلافی خودرو، اموریارانه نقدی، احرازهویت و برخی موارد دیگر می‌شود.


شکایت از دفاتر پلیس + 10 یا گزارش تخلف

شهروندان می توانند شکایات خود از دفتر پلیس + 10 یا گزارش تخلف مراکز خدمات الکترونیک را از طریق شماره ۱۹۷ پلیس ناجا منعکس می‌شود. 


سولات متداول:

برنامه پلیس من چیست؟

برنامه پلیس من از سوی پلیس ناجا در جهت سهولت دسترسی مردم طراحی شده است بسیاری از خدمات الکترونیک انتظامی مربوط به اتومبیل، گواهینامه و گذرنامه را بدون حضور در دفاتر و مراکز مربوطه به شهروندان ارائه دهد. این برنامه در نسخه های اندروید و IOS امکان نصب روی گوشی های همراه را دارد.


نحوه ورود به سایت خدمات اینترنتی نیروی انتظامی چگونه است؟
به سایت نیروی انتظامی police.ir وارد شوید و سپس با کلیک بر خدمات مورد نظرتان لینک مربوط به سامانه واحد خدمات اینترنتی نیروی انتظامی را انتخاب کنید. 


آیا شهرهایی هستند که دفتر پلیس + 10 نداشته باشند؟
بله؛ شهرستان‌ هایی با جمعیت کمتر از ۵ هزار نفر که زیرساخت برای برقراری روابط الکترونیک بانکی و شبکه های اینترنتی و اینترانتی را ندارند می بایستی به دفاتر خدماتی شهرهای مجاور مراجعه کنند.


سخن آخر

آدرس و شماره تماس دفاتر پلیس +۱۰ در مشهد را به تفکیک منطقه را در اختیار شما قرار دادیم. اگر درباره مراکز خدمات الکترونیک انتظامی مشهد یا تعرفه های تصویب شده سوالی دارید می توانید در انتهای مطلب آن را مطرح کنید یا تجربه تان را از کیفیت و نحوه خدماتی که تا کنون از این دفاتر گرفته اید با دیگران به اشتراک بگذارید.