مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی دانشنامه و مدرک فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد را در ادامه مرحله به مرحله و به طور جامع آورده ایم و به توضیح هزینه و زمان صدور مجدد آن پرداخته ایم:

مدارک و مراحل درخواست تا دریافت المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی که مفقود شده را در ادامه توضیح داده ایم و به شرح هزینه ها، زمان صدور مجدد و سئوالات متداول درباره آن پرداخته ایم: 

نخستین و مهمترین قدم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد، چه دانشنامه و چه گواهی موقت فارغ التحصیلی از آن؛ اعلام مفقودی مدرک به وسیله آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تأیید شده رسمی است. این اقدام علاوه بر آنکه از نظر قانونی و جهت انجام امور اداری صدور مجدد الزامی است؛ از تبعات قانونی سوء استفاده به وسیله مدرک گم شده پیشگیری می کند.

برای ثبت آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار کلیک کنید  

مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

مدارک لازم برای صدور المثنی دانشنامه (مدرک اصلی) و گواهینامه موقت پایان تحصیلات تفاوت های جزیی دارند؛ به همین دلیل مدرک های هر کدام به طور جداگانه در ادامه آورده شده است:

A young woman shows the advertisement of the missing degree of Azad University in the widely circulated newspaper of Ruydad Iran
مدارک لازم برای درخواست المثنی مدرک تحیلی از دانشگاه آزاد

 

مدارک لازم برای درخواست المثنی دانشنامه دانشگاه آزاد اسلامی  

 • 3 نسخه اصل روزنامه از سه نوبت آگهی مفقودی دانشنامه هر دو هفته یک مرتبه 
 • تکمیل فرم تعهدنامه و تأیید شده توسط ستاد دانشگاه
 • تکمیل فرم استشهادیه محلی توسط 3 نفر و تأیید شده توسط یک نفر از آنها در دفتر خانه اسناد رسمی
 • عکس 3 در 4 پرسنلی با زمینه سفید با رعایت شئونات اسلامی
 • تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه
 • اصل و تصویر فیش پرداخت 400 هزار تومان (4,000,000 ریال) برای صدور المثنی بار اول یا 950 هزار تومان (9,500,000 ریال) برای صدور المثنی مرتبه دوم به حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • درخواست کتبی متقاضی
 • یک قطعه تمبر مالیاتی به ارزش هزار تومان (10,000 ریال) قابل تهیه از بانک ملی

 

مدارک لازم برای درخواست المثنی گواهینامه موقت تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

 • 2 نسخه اصل از دو نوبت آگهی مفقودی گواهینامه موقت با فاصله دو هفته از یکدیگر
 • تکمیل فرم تعهدنامه و تأیید شده توسط ستاد دانشگاه
 • تکمیل فرم استشهادیه محلی تأیید شده توسط دفتر خانه اسناد رسمی


مراحل درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

 • ثبت آگهی مفقودی
 • دریافت و تکمیل فرم تعهد نامه
 • دریافت و تکمیل فرم استشهاد محلی و ثبت امضا در دفترخانه اسناد رسمی
 • درخواست صدور المثنی مدرک به صورت کتبی
 • عکس 4*3 جدید و پشت نویسی شده با رعایت شئونات
 • پرداخت هزینه و دریافت فیش واریز
 • خرید تمبر 
 • تحویل مدارک و ثبت درخواست


 1. ثبت آگهی مفقودی
  سه نوبت آگهی مفقودی دانشنامه در روزنامه های کثیرالانتشار با فاصله هر دو هفته یک بار منتشر کنید. در صورت مفقودی گواهینامه موقت انتشار 2 نوبت آگهی مفقودی گواهینامه در روزنامه کثیرالانتشار کافی است. 
  اصل روزنامه ها را همراه داشته باشید.

 2. دریافت و تکمیل فرم تعهدنامه
  از فرم تعهدنامه در قسمت زیر یا در قسمت فرم های سامانه و پنل دانشجویی خود پرینت بگیرید و آن را تکمیل کنید.
  فرم تعهدنامه المثنی مدرک تحصیلی 

 3. دریافت و تکمیل فرم استشهاد محلی و ثبت امضا شهادت دهنده در دفترخانه اسناد رسمی
  از فرم استشهاد محلی در قسمت فرم های سامانه پنل دانشجویی خود پرینت بگیرید و پس از تکمیل مشخصات؛ نزد آشنایان در محل سکونت ببرید تا امضا کنند. فرم استشهاد محلی تکمیل و امضا شده را به همراه یکی از صاحبان امضا به دفترخانه اسناد رسمی ببرید و امضای او را تأیید کنید.

 4. درخواست صدور المثنی مدرک به صورت کتبی
 5. تقاضای صدور المثنی مدرک تحصیلی خود را به صورت مکتوب بنویسید و امضا کنید.
   
 6. عکس 4*3 جدید و پشت نویسی شده با رعایت شئونات
  یک قطعه عکس 3 در 4 پرسنلی، با زمینه سفید رنگ تهیه و با مشخصات شناسنامه ای پشت نویسی کنید. رعایت شئونات اسلامی هم شرط لازم برای عکس اعلام شده است.
  در صورت درخواست المثنی برای گواهینامه موقت تحصیلی نیازی به عکس نیست.

 7. پرداخت هزینه و دریافت فیش واریز
  مبلغ 400,000 تومان (چهارصد هزار تومان) برای درخواست المثنی بار اول و مبلغ  950,000 تومان (نهصد و پنجاه هزار تومان) برای درخواست المثنی بار دوم دانشنامه تحصیلی به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز کنید و اصل و تصویر فیش همراه داشته باشید. در صورت درخواست برای المثنی گواهینامه موقت تحصیلی نیازی به پرداخت هزینه و ارائه فیش بانکی نیست.

 8. خرید تمبر 
  یک قطعه تمبر مالیاتی به ارزش 1000 تومان (هزار تومان از بانک ملی خریداری کنید.
   
 9. تحویل مدارک و ثبت درخواست
  تمامی مدارک را به کارشناس ستاد و اداره فارغ التحصیلی واحد دانشگاه آزاد اسلامی خود تحویل دهید و درخواست صدور المثنی مدرک خود را ثبت کنید. پس از ثبت درخواست یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد. با استفاده از این شماره پیگیری، می‌توانید پس از گذشت حدود دو هفته، وضعیت درخواست خود را پیگیری کرده و مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد المثنی خود را دریافت کنید.

در صورت مفقودی گواهینامه موقت نیازی به پرداخت هزینه و عکس جهت صدور المثنی نیست.

The young woman shows the necessary documents to apply for a copy of Azad University degree
مراحل درخواست تا دریافت المثنی مدرک دانشگاه آزاد

  

هزینه صدور مدرک المثنی دانشگاه آزاد اسلامی

هزینه المثنی مدرک تحصیلی دانشنامه دانشگاه آزاد بدون در نظر گرفتن آگهی مفقودی در روزنامه؛ چهارصد و یک هزار تومان (401,000 تومان) برای مرتبه اول و نهصد و پنجاه و یک هزار تومان (951,000 تومان) برای مرتبه دوم است. برای المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشگاه آزاد هزینه ای دریافت نمی شود. شرح جزئیات هزینه در جدول زیر آمده است:

نوع خدمت تعرفه صدور (تومان) هزینه تمبر مالیاتی (تومان)
صدور المثنی دانشنامه برای بار اول  400,000  1000
صدور المثنی دانشنامه برای بار دوم 950,000 1000
صدور المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیل - -

زمان دریافت المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد

حدود 2 هفته زمان لازم است تا پس از تحویل مدارک مدرک المثنی شما صادر شده و به دست تان برسد.

پیگیری صدور مدرک المثنی تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

پس از تحویل مدارک و ثبت درخواست شماره پیگیری ای به شما داده شده است که می توانید به وسیله آن از سامانه و پنل دانشجویی خود صدور مدرک المثنی تان را پیگیری کنید.    

نکات مهم در خصوص دریافت مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد المثنی

 • درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشنامه (مدرک اصلی) و گواهینامه موقت (مدرک موقت) در تعداد آگهی مفقودی، در عکس پرسنلی و هزینه پرداختی تفاوت دارد. مدارک لازم برای هر دو در ابتدای مطلب به طور دقیق آورده شده است.
 • دانشگاه ها و مراکز تحصیلی آموزش عالی در ایران برای صدور المثنی مدرک تحصیلی هر کدام قوانین و قواعد ویژه خود را دارند. صدور المثنی دانشنامه و گواهی موقت پایان تحصیلات در دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی در برخی موارد با یکدیگر متفاوت است. از موارد مشترک بین همه آنها آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی است.  
 • صدور مجدد مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد در صورت مخدوش شدن یا آسیب جدی قبل از ترجمه یا ارائه جهت استخدام نیز امکانپذیر است. این روند با المثنی به دلیل مفقودی در آگهی توسط روزنامه، فرم تعهدنامه و استشهاد محلی و هزینه تفاوت دارد که در ادامه توضیح داده شده است.
 • اعتبار المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد تفاوتی با مدرک اصلی از قبل صادر شده ندارد.
 • هنگام ثبت درخواست المثنی مدرک تحصیلی به شما شماره پیگیری داده می شود. آن شماره را یادداشت کنید تا در صورت طولانی شدن روند صدور بتوانید با آن پیگیری های لازم را از طریق سامانه و پنل دانشجویی تان انجام دهید.   


تعویض مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد المثنی در صورت مخدوش شدن

در صورتی که مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد المثنی شما مخدوش شده و قابل استفاده نیست، باید برای تعویض آن اقدام کنید. مراحل تعویض مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد المثنی مشابه مراحل دریافت مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد المثنی است.

شرایط صدور مدرک المثنی تحصیلی دانشگاه آزاد برای مدارک آسیب دیده در حوادث

 • ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیر قابل استفاده بودن آن به تایید واحد برسد.
 • درخواست صدور مدرک المثنی با ذکر علت آسیب دیدگی (دانشنامه المثنی)
 • فیش واریزی به مبلغ 4/000/000 ریال (چهارصد هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی
 • یک قطعه عکس 3 در 4 جدید پشت نویسی شده با رعایت شئونات اسلامی
 • تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه
 • یک قطعه تمبر مالیاتی به ارزش ۱۰۰۰۰ ریال (هزار تومان) قابل تهیه از بانک ملی

سوالات متداول

المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد فقط به وسیله دانش آموخته درخواست می شود؟ 
خیر. المثنی مدرک تحصیلی به وسیله فارغ التحصیل یا نمایندگان قانونی او قابل درخواست و دریافت است.


درخواست المثنی مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد به صورت آنلاین هم قابل ثبت است؟  
خیر. درخواست المثنی مدرک تحصیلی تنها به صورت حضوری و با مراجعه به دانشگاه متقاضی انجام می شود.


با فاکتور سفارش آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه هم می توان درخواست المثنی را انجام داد؟ 
خیر. درخواست المثنی مدرک مفقود شده نیازمند اصل آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار در 3 نوبت بال فاصبه هر کدام 2 هفته است. نسخه های روزنامه می بایستی با مدارک دیگر به کارشناس تحویل داده شود. 


جمع بندی

مدارک لازم، مراحل، هزینه ها و نکات مهم برای درخواست و دریافت المثنی مدرک تحصیلی از دانشگاه آزاد اسلامی را به طور جامع و کامل برایتان توضیح دادیم. تقاضا برای صدور المثنی دانشنامه یا گواهی موقت پایان تحصیلات دانشگاه آزاد معمولا درپی مفقودی آن صورت می گیرد. با گم شدن گواهی فارغ التحصیلی؛ دانش آموخته در روند ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور، استخدام، آمادگی جهت انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن و تشکیل پرونده مهاجرت با مشکل روبرو می شود.اگر سوالی درباره این موضوع دارید می توانید آن را در ادامه همین مطلب مطرح کنید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود. اگر تجربه ای در این زمینه دارید آن را با دیگر مخاطبان به اشتراک بگذارید.