رییس سازمان ثبت احوال کشور از اجرای طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه که زمینه تعویض ۳۴ میلیون شناسنامه قدیمی را فراهم خواهد ساخت خبر داد:

هاشم کارگر در تشریح طرح صدور هوشمند شناسنامه نوزاد و طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه، گفت: در طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه، اطلاعات از دفاتر پیشخوان بصورت الکترونیک به واحد چاپ شناسنامه متمرکز در مرکز استان ها ارسال می‌شود و پس از کنترل و تأیید اطلاعات فرد با اسناد هویتی موجود در بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور، نسبت به فرآیند چاپ و صدور شناسنامه اقدام خواهد شد. او افزود: این طرح به منظور تکریم ارباب رجوع، تسهیل و تسریع در صدور شناسنامه و در نهایت ارتقاء بهره وری سازمان از طریق بهبود فرآیندها اجرایی شده است.

برای ثبت آگهی مفقودی شناسنامه در روزنامه کثیرالانتشار کلیک کنید

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه اصلاح و بهبود فرآیند صدور شناسنامه و حذف مراحل زائد، کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت سطح نظارت بر عملکرد فرآیند اجرایی، کاهش زمان ارائه خدمات و ایجاد امکان مدیریت ارتباط با مشتری در طول فرآیند از مزایای این طرح است، ادامه داد: طرح متمرکز سازی چاپ و صدور شناسنامه در استان‌های تهران، سمنان، قزوین، خوزستان و فارس بصورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است. کارگر تأکید کرد: اجرای این طرح زمینه تعویض ۳۴ میلیون شناسنامه را فراهم می کند

هاشم کارگر در آیین رونمایی از سامانه احراز هویت دیجیتال ایرانیان (هدا) افزود: جلوگیری از سوءاستفاده از، شناسنامه های دست نویس و جلوگیری از هرگونه جعل از مزیت های صدور شناسنامه های مکانیزه است.
او ادامه داد: صدور شناسنامه مکانیزه در حال حاضر در استان های تهران، سمنان، قزوین، فارس، خوزستان آغاز شده است .

کارگر گفت: با این روش ۸۰ درصد در هزینه های چاپ صرفه جویی خواهد شد و همچنین در استفاده از نیروی انسانی نیز صرفه جویی می شود. رییس سازمان ثبت احوال گفت: چشم انداز سامانه ثبت احوال تحقق یک سامانه هوشمند است، در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده که یکی از مهمترین کارهایی که باید در طول این سال ها انجام می شد ایجاد بستر مناسبی برای احراز هویت در کشور بود که تحت عنوان سامانه هدا یا همان هویت دیجیتال ایرانیان مطرح است. او افزود: یکی از خدمات ویژه ای که ما باید به متقاضیان، مردم و سایر بخش های خصوصی ارائه می‌کردیم یک بستری بود که بر اساس آن به ویژه بخش های خصوصی بتوانند با حفظ محرمانگی هویت افراد احراز هویت معتبری داشته باشند.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: این سامانه هویت دیجیتال در بستر فضای مجازی به همه بخش های خصوصی این امکان را می‌دهد که به راحتی بتوانند احراز هویت انجام دهند از طرفی کسانی که دارند این خدمات را دریافت می‌کنند این اطمینان را دارند که هویت آنها محفوظ می ماند و مورد خدشه یا سوء استفاده قرار نمی گیرد.

برای ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کلیک کنید

صدور و چاپ شناسنامه نوزاد غیرحضوری و الکترونیک می‌شود

هاشم کارگر گفت: از این پس صدور و چاپ شناسنامه نوزاد غیرحضوری و الکترونیک می‌شود. سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحقق سازمان هوشمند و در جهت کاهش جعل گواهی‌های ولادت کاهش هزینه‌های ناشی از چاپ گواهی‌های فیزیکی و جلوگیری از امکان خطای کاربر در ورود اطلاعات اقدام به ایجاد سرویس بر خط دریافت اطلاعات گواهی ولادت با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کرده است.

او افزود: تا اطلاعات متولدین به صورت برخط به سازمان ثبت احوال ارسال شود. متقاضی ثبت ولادت به واسطه ایجاد بستر لازم برای صدور هوشمند شناسنامه نوزاد می‌تواند با ورود به پنجره سهیم و انتخاب خدمات مورد نظر و سپس وارد کردن کد رهگیری اطلاعات خود اقدام کند. کارگر گفت :این اطلاعات به محض تایید به صورت هوشمند به کارتابل واحد ثبتی مربوط ارجاع و فرایند صدور شناسنامه ارسال و به نشانی متقاضی ارسال خواهد شد .

او خاطرنشان کرد: به منظور سهولت شهروندان در تعیین نام نیز سامانه تعاملی نام در درگاه سهیم قرار گرفته که والدین ضمن استفاده از امکان مشاوره بر خط می‌تواند بر اساس جنسیت، دسته‌بندی‌ها ،مشاهده معانی نام، ریشه نام‌ها و ... به جستجو و انتخاب نام مدنظر بپردازد.